Čak i kao već 30 godina uspješan projektantski ured, uvijek se iznova sami moramo preispitivati, kako bismo bili spremni za poslove u nadolazećim godinama i desetljećima. Kod nas to nije samo prazna priča, već s jako puno angažmana pretvaramo ideju u djelo, kako bismo se na aktivan način  pripremili za budućnost.

30.09.2015. godine igr je dobio priznjanje za 25-godišnje članstvo u Društvu za procjenu utjecaja na okoliš (registrirano udruženje). Društvo za procjenu utjecaja na okoliš djeluje na nivou države i širom Europe u znanstveno - metodološkom unapređivanju utjecaja na okoliš.