Abwasser

Suvremeni sustavi odvodnje omogućuju razne razdjelne načine odvodnje sanitarnih i oborinskih voda. igr nudi brojna rješenja pri izboru varijanti odvodnje vodeći se pritom prije svega principima njihove ekonomičnosti i održivosti. Naš je cilj djelotvorno i za svako naselje primjereno postupanje čistim oborinskim vodama koje ne zahtijevaju pročišćavanje i njihovo sigurno odvođenje te ekonomičnu obradu sanitarnih i onečišćenih oborinskih voda. Polazeći od premise racionalnog upravljanja vodom kao dragocjenim prirodnim resursom pri planiranju i razvoju koncepta sustava odvodnje uvijek težimo rješenjima kojima će se osigurati ekološki prihvatljivo i ekonomično postupanje vodom.

Na području obrade otpadnih voda igr raspolaže vrhunskim tehnološkim znanjem i iskustvom u planiranju i projektiranju sustava svih veličina i vrsta za obradu otpadnih voda bilo mehaničkim, biološkim ili fizikalno-kemijskim postupcima. Svojim klijentima pružamo svestranu podršku pri izboru optimalnog sustava odvodnje usporedbom varijantnih rješenja s tehnološkog i ekonomskog aspekta bilo da se radi, primjerice, o  zajedničkom sustavu pročišćavanja otpadnih voda ili decentraliziranim sustavima kao što su na primjer sustavi biljnih pročistača.

Nudimo široki raspon usluga na sljedećim područjima:

 • Pročišćavanje otpadnih voda
 • Odvodnja otpadnih voda
 • Koncepti zbrinjavanja otpadnih voda
 • Ispitivanje ekonomske isplativosti
 • Izgradnja, proširenje i sanacija uređaja za pročišćavanje
 • Tehničko opremanje
 • Optimiranje postupka
 • Obrada mulja iz uređaja za pročišćavanje i njegovo zbrinjavanje
 • Sanacija kanalizacije
 • Baze podataka
 • Kalkulacija naknada
 • Uređenje i infrastrukturno opremanje
 • Modeliranje opterećenja onečišćenja

Odabrane reference