Aus-, Weiter und Fortbildung


igr mladim ljudima nudi raznovrsne programe izobrazbe i dosljedno potiče stručno usavršavanje zaposlenih.

Izobrazba

igr trenutno nudi 8 pripravničkih mjesta. Pripravnici su potpuno integrirani u svakodnevno poslovanje tvrtke a zahvaljujući seminarima koje vode stručnjaci tvrtke te građevinskom praktikumu i obilasku gradilišta stječu potpuni uvid u stručna područja tvrtke. Sam broj pripravnika u odnosu na sve naše zaposlenike govori koliku važnost pridajemo profesionalnom razvoju mladih. Naš uspjeh potvrđuje ispravnost ove strategije. Već nekoliko puta inženjerska komora Rheinland-Pfalz nagradila je naše praktikante za iznimno dobre radne rezultate.

Trenutno se u igr-u obučavaju pripravnici za tehničke crtače u području niskogradnje, cestogradnje i pejsažne arhitekture te za IT stručnjake na području sistemske integracije. U redovitim intervalima tražimo mlade entuzijaste koji su zainteresirani za ova polja rada ili za izobrazbu GIS stručnjaka.

Visoko obrazovanje

igr podržava koncept dualnog studija s mogućnošću prakse i studija uz rad u različitim stručnim područjima. Ovaj koncept omogućuje studentu da se tijekom studija zaposli u našem poduzeću i za to prima primjerenu plaću. Studenti se pritom obvezuju dijelove studijskog programa kao što su predpraktikum, praktična obuka, projekte i prvostupničke radove apsolvirati u igr-u a u vrijeme studentskih praznika raditi u tvrtci.

Praktični rad

Tijekom cijele godine učenicima i studentima omogućujemo stjecanje spoznaja o poslovnom svijetu te završiti praktikum iz raznih stručnih područja naše tvrtke. Primjerice, praktikum obrazovnog programa za stjecanje zvanja tehničkog crtača dopunjuje se programom vježbi što praktikantima omogućuje rad i neposredno upoznavanje s različitim stručnim područjima i odgovarajućim softverima.

Stručno usavršavanje

igr potiče stručno usavršavanje svih zaposlenika putem različitih seminarskih programa. Stručni i strateški razvoj je pritom individualno prilagođen polazniku seminara kako bi se postigla maksimalna korist za zaposlenika i za tvrtku. Pritom je već od samih početaka težište stručnog usavršavanja na usvajanju operativnog rada sa softverima posebno razvijenim za pojedina stručna područja.

Profesionalni razvoj zaposlenih

Mnogi igr zaposlenici koriste mogućnost kontinuiranog profesionalnog razvoja i time stjecanje viših stručnih kvalifikacija kao što je, primjerice, „tehničar“ ili stjecanje titule „magistra znanosti„. Naša tvrtka je pouzdan partner koja uvijek potiče ovu vrstu angažmana.