GEW ROK

Uz snimku i dokumentaciju postojećeg stanja sustava vodotoka pružamo usluge i kreiramo rješenja po svim pitanjima vezanim uz ovo područje. To uključuje snimku slivnih područja, površine s visokim stupnjem otjecanja kao i hidrološke proračune, modeliranje otjecanja oborina i studije o zaštiti od poplava. Obratite nam se za sve relevantne informacije vezane uz EU Okvirnu direktivu o vodama ili EU direktivu o poplavama. Mi smo za to prava adresa.

Nudimo široki raspon usluga na sljedećim područjima:

  • Snimka postojećeg stanja i dokumentacija
  • Snimka slivnih područja
  • Hidrološki proračuni
  • Modeliranje otjecanja oborina
  • Proračun retencijskih bazena
  • Proračuni položaja vodnog lica
  • Izrada karata rizika od poplava

Odabrane reference