Gewässer

Renaturiranje, razvoj i rekonstrukcija vodotoka ubrajaju se u inženjerske djelatnosti kod kojih zaštita prirode ima jednu od najvažnijih uloga. Više od 25 godina igr sudjeluje u mnogim postupcima ishođenja odobrenja i suglasnosti za građenje i projektnu dokumentaciju, primjerice za izgradnju novog mosta preko rijeke Alsenz s premještanjem jednog dijela toka rijeke ili za infrastrukturno opremanje građevinskih područja ili industrijskih površina kod kojih se zahtijeva premještanje vodotoka. Tamo gdje je moguće voda se uklanja iz betonskih kanala i transformira u prirodna riječna korita.  igr pruža podršku i kod velikih i kompleksnih projekata kao što su zračne luke s ekstenzivnim rekonstrukcijama vodotoka, izgradnjom retencijskih bazena za zaštitu od poplava, brana i instaliranje vodomjera.

Kod zaštite od poplava u blizini rijeka igr je u mogućnosti tehničkim mjerama spriječiti poplave. Jedan od primjera je projektiranje i izvođenje sustava tehničke zaštite od poplava koji je igr izveo za podzemnu garažu njemačkog veleposlanstva u Parizu.

Kod svih projekata vršimo pripreme i sudjelujemo u postupku ishođenja dozvola i suglasnosti za građenje i projektnu dokumentaciju u skladu sa čl. Zakona o upravljanju vodama (WHG) ili u skladu s regionalnim zakonima o vodama uključujući hidrauličke proračune.

Nudimo širok raspon usluga na sljedećim područjima:

  • Zaštita od poplava
  • Hidraulički inženjering
  • Uređenje vodotoka
  • Renaturiranje

Odabrane reference