Naturschutz Erhalt Entwicklung naturnaher Lebensräume

Zaštita prirodnih vrsta i raznolikosti prirodnih staništa globalni je i europski izazov čija se važnost ogleda u mnogim zakonima i smjernicama (FFH direktive - Direktiva o očuvanju prirodnih staništa te divljih životinjskih i biljnih vrsta kao i Direktiva o očuvanju divljih ptica). Ove obvezne ( i dijelom vrlo stroge) smjernice prenesene su u nacionalne pravne akte a njihova se stroga primjena posljednjih godina sve češće ogleda i u sudskim presudama vezano uz različite građevinske projekte.

Danas se stoga imperativno ne samo kod velikih projekata nego i srednjih i manjih građevinskih zahvata zahtijevaju temeljite ekspertize vezane uz zaštićene i strogo zaštićene vrste (npr. ptice, šišmiše i druge sisavce, reptile, leptire) - od kartiranja preko planiranja i provedbe do dugoročnog monitoringa.

Od samih početaka naglašenih zahtjeva za zaštitom vrsta i staništa 90-ih godina igr se, kada je riječ o ovoj danas iznimno važnoj temi, dokazao kao pouzdan partner u provedbi mnogobrojnih projekata na području obnovljive energije/ vjetroenergije, urbanog razvoja, izgradnji prometnica i drugim infrastrukturnim projektima te snimanju postojećeg stanja. Neprestanim usavršavanjem i obukom igr djelatnici na ovom području idu ukorak s najsuvremenijim tehnologijama usvajajući tako reći svakog mjeseca nova saznanja kroz nove istraživačke projekte ili sudske odluke.

Nudimo široki raspon usluga u sljedećim područjima:

  • Prethodno ispitivanje zaštićenih vrsta
  • Praćenje stanja zaštićenih vrsta na osnovi zakona i propisa
  • Ekspertiza o zaštićenim vrstama
  • Ekspertiza o strogo zaštićenim vrstama
  • Dubinsko kartiranje faune
  • Monitoring
  • Studije/upravljanje površinama

Odabrane reference