Städtebau


U igr-u smo svjesni ultimativne potrebe suvremenog doba: „Urbanom razvoju i prostornom planiranju potrebni su novi pristupi i koncepti. Prostora je sve manje, a zahtjevi su sve veći.“

Urbani razvoj i prostorno planiranje suočavaju se s novim izazovima. U gradovima uvelike nedostaje prostora za nužni urbani razvoj. S druge strane, ruralna područja ostaju napuštena, stanovništvo masovno migrira u gradove. Posljedice tih demografskih promjena sve više utječu na urbanistička promišljanja. Globalizacija, novi mediji i sve zahtjevnija zaštita okoliša pridonijeli su značajnim promjenama u procesima razvoja urbanih cjelina. Nezanemariva je pritom i sve veća uloga građana koji se aktivno uključuju u procese prostornog planiranja sredine u kojoj žive. Naš je zadatak prepoznati kompleksne međuodnose urbanog razvoja, analizirati ih i pronalaziti održiva rješenja.

U kontekstu tih promjena traže se inovativni koncepti i cjeloviti pristupi kako bi se prostor naseljavanja što djelotvornije iskoristio i pronašlo optimalno rješenje. Stvaranje novih stambenih prostora racionalnom nadogradnjom u postojećim zdanjima i prenamjenom napuštenih i beskorisnih industrijskih površina nova su područja djelovanja u kojima koristimo svoje iskustvo i know-how. Mogućnosti uštede energije i korištenje obnovljivih energetskih izvora u cilju zaštite klime aktualne su teme s kojima se već godinama uspješno nosimo. Kod svih prostorno - urbanističkih aspekata uvijek imamo u vidu problematiku koju nameću ovi novi trendovi. Svoje široko iskustvo i stručno znanje djelotvorno i održivo primjenjujemo na korist svojih naručitelja.