Odgovornost za sadržaj

Tekstovi i prilozi objavljeni na igr web stranicama služe samo kao opće informacije a ne i kao savjeti u konkretnim slučajevima. Korištenjem naših web stranica ne uspostavljate s nama ugovorni odnos. Ne preuzimamo odgovornost za točnost, potpunost i aktualnost ponuđenih sadržaja. Isključuje se odgovornost za sadržaj, osim ako se ne radi o pružanju neistinitih informacija s namjerom ili iz grubog nemara. Prema čl. 8 do10 njemačkog Zakona o telekomunikacijskim medijima nismo obvezni nadzirati vanjske sadržaje dostupne preko naše web stranice. Ilegalni sadržaji uklanjaju se čim ih uočimo. Ne preuzimamo odgovornost za njih za razdoblje prije našeg saznanja.

Odgovornost za sadržaj web poveznica

Naše web stranice sadrže poveznice prema drugim web stranicama. Za točnost sadržaja na tim stranicama odgovornost snose isključivo vlasnici tih stranica. Kod uspostave veza s drugim web stranicama provjerili smo njihov sadržaj i utvrdili da nema povreda zakona. Međutim, ne možemo stalno kontrolirati sadržaje vanjskih web stranica. Nismo vlasnici sadržaja tih stranica i ne preuzimamo jamstvo za njihovu ispravnost i zakonitosti. Svako jamstvo s naše strane za sadržaje web stranica trećih je isključeno. Uklonit ćemo vanjske poveznice čim uočimo određene povrede zakona i ako je njihovo uklanjanje tehnički moguće.