Stadtsanierung

Uklanjanje urbanističkih devijacija, pogotovo unutar starih gradskih jezgri, zahtijeva često velika financijska ulaganja jedinica lokalne samouprave ili vlasnika koja im u pravilu nedostaju. Izlaz predstavljaju različiti programi poticaja urbane obnove i ruralnog razvoja. Za povlačenje financijskih sredstava iz tih fondova potrebne su međutim opsežne prethodne studije kao što su analize postojećeg stanja, lokacije i sl. te razvoj strateških mjera. igr jedinicama lokalne samouprave nudi usluge savjetovanja o pitanjima sanacije, izrade projekata i infrastrukturnog uređenja za priključenje na javne sustave u postupcima apliciranja za dobivanje sredstava iz fondova.

Nudimo široki raspon usluga na sljedećim područjima:

  • Urbana obnova
  • Ruralna obnova

Odabrane reference