Sa Državnim uredom za upravljanje imovinom i graditeljstvo (LBB Landau), igr je ugovorio projekt obnove opskrbne infrastrukture za vojarnu „Südpfalz“ i skladišta materijala za ratno zrakoplovstvo u  Germersheimu.

Od svog osnutka 1986. godine, igr GmbH ima svoje sjedište u Rockenhausenu, u okrugu Donnersberg. Rockenhausen je tijekom tog dugog vremena bio dobra baza za sve igr aktivnosti koje su se odvijale diljem Njemačke i izvan nje.

23. veljače 2023. godine na projektu „Obilaznica Imsweiler“, iz Prostornog plana uređenja, na kojem sudjeluje i igr, postignut je ključni cilj.

Drago nam je što je gospodin Hendrik Irkens 01. veljače 2023. godine imenovan novim voditeljem podružnice u Bitburgu.

igr je dobio odobrenje kao Centar za stručno obrazovanje na Dualno visokoj školi Baden-Württemberg Mannheim,  na Studiju strojarstva, za Kolegij opskrba i gospodarenje energijom.

igr je sa zadovoljstvom dočekao razmjenu inoformacija i iskustava s gospođom Jaqueline Rauschkolb, Zastupnicom u Pokrajinskom parlamentu Porajnje-Falačko,

Zbog velike potražnje za građevinskim zemljištima, Općina Eppelsheim namjerava razviti novo građevinsko područje. Nakon provedenog postupka javne nabave Općina Eppelsheim dodijelila je Ugovor tvrtki palatia Städtebau GmbH (podružnici igr-a) kao nositelju projekta "Parcijalna izmjena i proširenje ulice Hangen-Weisheimer".

Palatia Städtebau GmbH je do 2020. godine razvijala područje „Hinter der Bahn, 1. faza izgradnje“. Budući da su sva raspoloživa građevinska zemljišta prodana, a još uvijek postoji velika potražnja za građevinskim zemljištem, gradsko vijeće grada Wörrstadt odlučilo se za razvoj 2. faze izgradnje, na površini od približno 18 hektara i pri tome ponovno angažirala tvrtku Palatia Städtebau GmbH, kao nositelja razvoja s provedbom projekta. Sa igr-om je ugovorena izrada prostorno-planske dokumentacije i projektiranje cjelokupnog priključenja područja na infrastrukturu. Predviđena je realizacija različitih oblika stanovanja, kako bi se omogućilo stanovanje za sve slojeve stanovništva.

U sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje Švicarska Konfederacija sufinancira projekte iz zaštite okoliša i infrastrukture.  Jedan od sufinanciranih projekata je i Izgradnja sustava odvodnje u Aglomeracijama Brod Moravice i Skrad u Gorskom kotaru, tzv. „Hrvatska Švicarska“.

Zapošljavanjem našeg novog djelatnika, gospodina Stephena Billinga, proširili smo svoje kompetencije u području tehničkog opremanja objekata.

Nakon dvogodišnje pauze ponovno je došlo vrijeme.