Entwässerungskonzepte / Studien

Velikim projektima prethode studije na temelju kojih se određuje smjer predstojećeg plana. Stoga u našim studijama ne razmatramo samo tehničke mogućnosti nego i ekonomske konsekvence tijekom cijelog životnog ciklusa planirane investicije. U dinamičkim procjenama usporedbom troškova uzimaju se u obzir izdaci za održavanje, energiju i  reinvesticije tako da se mogu usporediti alternativne opcije kretanja troškova.

igr može dati mjerodavnu procjenu rentabilnosti projekta s obzirom na ekonomičnost i održivost planiranih mjera.

Nudimo širok raspon usluga na sljedećim područjima:

  • Studije alternativa
  • Inovativni sanitarni sustavi
  • Dinamička kalkulacija usporedbom troškova (DCCC)
  • Master planovi
  • Studije / Studije izvodljivosti

Odabrane reference