Trinkwasser / Löschwasser


Resursi čiste pitke vode u svijetu postaju sve oskudniji. Prvi znaci ozbiljnih problema u budućnosti već se naziru u različitim dijelovima svijeta. Time sve više dobiva na važnosti odgovorno i racionalno iskorištenje postojećih vodnih resursa. igr stoga kod razvoja i projektiranja novih sustava pitke i tehničke vode kao i vode za gašenje požara težište stavlja na uravnotežene i održive koncepte opskrbe vodom.

Raspon naših usluga seže od projektiranje sustava za crpljenje vode, spremnika i sustava za distribuciju vode do snimki postojećeg stanja te sanaciju postojećih sustava kao što su na primjer spremnici pitke vode. Pritom je naglasak na mogućim načinima optimalnih ušteda troškova održavanja i troškova za energiju. Usporedbom različitih varijanti sanacije s obzirom na tehničke i ekonomske parametre osigurava se najbolji mogući prijedlog rješenja.

Nudimo široki raspon usluga na sljedećim područjima:

  • Crpljenje vode
  • Obrada vode
  • Skladištenje vode
  • Distribucija vode
  • Hidraulički izračun
  • Baze podataka
  • Opskrba vodom za gašenje požara

Odabrane reference