Umweltgutachten

S obzirom na multiaspektualnost područja zaštite prirode, njezine višestruke dimenzije u međusobnoj interakciji naša se ekspertiza traži za najrazličitije konstelacije. U fokusu su najčešće zaštićeni prirodni resursi – tlo, voda, zrak/klima, krajobrazi, fauna/flora, kulturna dobra i objekti. Svi se ti aspekti ispituju na osnovi zakona i propisa o procjeni utjecaja na okoliš kao što su ekološke ekspertize, studije o prihvatljivosti zahvata na okoliš ili praćenja odnosno prethodna ispitivanja utjecaja na okoliš.

U postupcima realizacije velikih projekata javnopravnih tijela često se zahtijevaju specijalne stručne ekspertize (npr. o odlagalištima, otpadu, zaštiti tla), sveobuhvatni koncepti uređenja prostora s aspekta primjerice vjetroenergije ili fotovoltažne energije kao i studije o utjecaju projekta na krajobraz, energiju i buku ili šumarske i druge stručne aplikacije. Zahvaljujući svom interdisciplinarnom sastavu igr s jednog mjesta može pravodobno pružiti ekspertize u različitim područjima bez usporavanja provedbe projekta.

Mi smo u ovom području angažirani ne samo u Njemačkoj nego i mnogim drugim zemljama kao primjerice na projektima vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda u Hrvatskoj.

Nudimo široki raspon usluga u sljedećim područjima:

  • Izvještaji o zaštiti okoliša
  • Studije o utjecaju zahvata na okoliš
  • Procjena utjecaja na okoliš i prihvatljivosti zahvata/ prethodno ispitivanje
  • Strategija razvoja vjetroenergije na određenoj lokaciji
  • Zahtjevi za odobrenjem/izuzećem
  • Šumsko planiranje
  • Odlagališta/ gospodarenje otpadom / kontaminacija tla
  • Zaštita od buke, zaštita zraka
  • Vizualizacije krajobraza/analiza pojavnosti
  • Obrada podzemnih voda

Odabrane Reference