Planovi namjene površine i urbanistički planovi uređenja su instrumenti planiranja uz pomoć kojih lokalne vlasti u svojim općinama planiraju i usmjeravaju građevinske aktivnosti. Plan namjene površina kao pripremni urbanistički plan definira urbanistički razvoj i glavne smjerove kojima će se cijelo područje općina urbanistički razvijati u sljedećih 10 do 15 godina. U novije doba u sklopu tih razvojnih planova sve se veća pozornost usmjerava na teme kao što su očuvanje prirode i krajobraza, zaštita klime i demografski razvoj.

U cilju urbanog razvoja i uređenja prostora urbanističkim planom se uređuje gdje, kako, što i koliko se u nekom jasno definiranom području općine smije graditi. U međuvremenu sve veći broj urbanističkih planova odraz je težnje za unapređenjem uređenja naselja, što podrazumijeva uklanjanje ili poboljšanje neprimjerenih zahvata u urbani prostor ili postavljanje novih urbanih ciljeva.

Nudimo široki raspon usluga na sljedećim područjima:

  • Planovi namjene površine
  • Urbanistički planovi uređenja

Odabrane reference