Ingenieurvermessung

„Svaki projekt je onoliko kvalitetan koliko su kvalitetne bile prethodne geodetske izmjere. Samo su egzaktni podaci jamstvo da se dobre ideje pretoče u uspješne projekte“. To je načelo kojim se vodimo u svom radu. Precizna geodetska mjerenja su neophodna podloga svakog projekta i građevinskog zahvata.

igr za ovo stručno područje ima vlastite geodetske timove. Rad naših geodetskih inženjera i tehničara međutim ne završava samim prikupljanjem podataka za projekte ili nakon kontrolnih mjerenja za građevinske zahvate u tijeku. Stručne projektante i građevinski nadzor pratimo i podržavamo tijekom svih faza projektiranja i realizacije.

Uz pomoć digitalnih nivelira, različitih elektronskih tahometara te GNSS opreme i najsuvremenijih EOP i CAD sustava već na terenu analiziramo i vrednujemo relevantne podatke te ih izravno proslijeđujemo na daljnju obradu u naše sjedište. Na taj način možemo smjesta reagirati na izmijenjene ili specificirane zahtjeve naručitelja.

igr je ovlašten za provedbu geodetskih izmjera prema njemačkoj Smjernici građevinske tehnike (BFR).

Nudimo široki raspon usluga na slijedećim područjima:

  • Geodetske podloge za idejni projekt
  • Geodetske podloge za glavni i izvedbeni projekt
  • Izmjera zemljišta
  • Izmjera izvedenog stanja
  • Katastarska izmjera prema BfR njemačkoj smjernici građevinske tehnike
  • Katastar vodova uz primjenu GIS-a
  • Digitalni modeli terena (DTM)
  • GNSS mjerenja (uključujući GPS, GLONASS)
  • Nivelmanska mjerenja