Stromnetze

Svojim klijentima nudimo cjelovita rješenja – od snimanja stanja cjevovoda do izrade dokumentacije i stvaranja baze podataka elektroopskrbnih i plinskih mreža te mreža daljinskog grijanja. Ovisno o stupnju točnosti podataka koje nam naši klijenti stave na raspolaganje već postojeće dokumente možemo digitalizirati, konvertirati ili ih presnimiti. Trenutno postoji velika zainteresiranost upodručju inventarizacije / georeferenciranja podataka fotovoltažnih elektrana i vjetroelektrana.

Nudimo široki raspon usluga na sljedećim područjima:

  • Baze podataka elektroopskrbnih mreža
  • Baze podataka plinskih mreža
  • Baze podataka vrelovodnih mreža

Odabrane reference