Kanalsanierung

Kod sanacije kanala uklanjaju se oštećenja, nedostaci, talozi i prepreke. Pritom se procjenjuje da li su oštećenja ili nedostaci takvog karaktera da zahtijevaju samo popravak ili je potrebno pristupiti rekonstrukciji i obnovi kanala. Koji će se postupak u konačnici primijeniti ovisi o konstrukciji i hidrauličkim svojstvima kanala.

Zahvaljujući sveobuhvatnom stručnom znanju naših timova u mogućnosti smo za komunalni sektor, poslovne i industrijske naručitelje preuzeti i realizirati javno nadmetanje, nadzor i vrednovanje rezultata optičkih inspekcija, pripremu koncepta sanacije kanala, planiranje objekata i nadzor gradnje kao i hidraulički proračun. Veliko iskustvo imamo i u pripremama zahtjeva za dodjelu sredstava iz fondova. Kao stručnjaci na tom polju navedeni smo u popisu pokrajina Sjeverna Rajna-Vestfalija, Hessen i Porajnje-Falačka.

Nudimo široki raspon usluga na sljedećim područjima:

  • Vizualni pregled kanala – javno nadmetanje / nadzor / vrednovanje
  • Koncepti sanacije kanala / planirane potrebe (ili na zahtjev)
  • Hidraulički proračun
  • Nadzor sanacijskih radova
  • Komunalni kanalizacijski sustavi
  • Industrijska kanalizacija
  • Priprema zahtjeva za financiranje iz fondova

 

Odabrane reference

Vizualni pregled kanala
Koncepti sanancije kanala
Hidraulički proračun
Sanacija kanala
planiranje objekta
Sanacija kanala
nadzor gradnje
Industrijska kanalizacija
Priprema zahtjeva za financiranje iz fondova
Development