U suštini svega što radimo, stvaramo i provodimo je naša težnja za boljim. Status quo za nas predstavlja izazov i poticaj – postojeće stanje uvijek iznova preispitujemo u potrazi za boljim i kvalitetnijim rješenjem. Od našeg osnivanja 1986. u svim segmentima naših djelatnosti generiramo dodanu vrijednost za naše kupce. Kvaliteta za nas nije prazna fraza već rezultat našeg identificiranja s filozofijom tvrtke i svakodnevnog nastojanja ispuniti zahtjeve naših kupaca na najbolji mogući način. Ispravnost filozofije naše tvrtke ogleda se u lojalnosti mnogih naših naručitelja s kojima od samih početka tvrtke do danas uspješno poslujemo i pružamo svoje usluge u području planiranja, projektiranja i upravljanja.

Ispravnost filozofije naše tvrtke ogleda se u lojalnosti mnogih naših naručitelja s kojima od samih početka tvrtke do danas uspješno poslujemo i pružamo svoje usluge u području planiranja, projektiranja i upravljanja.

U svijesti naših kupaca igr je zaživio kao ime za koje se veže učinkovitost, transparentnost zasnovana na povjerenju i inovaciji te iznad svega kvalitetu. Naše poimanje kvalitete se prije svega odnosi na udovoljavanje zahtjevima koje smo utvrdili u suradnji s kupcem. Pod kvalitetom ujedno podrazumijevamo uvažavanje zakonskih i drugih propisa kao i djelovanje koje je u skladu s društveno političkim ciljevima i zaštitom okoliša.

Orijentacija na kupca

Kupac (naručitelj) je kod svih naših aktivnosti na prvom mjestu. Njegovo povjerenje nastojimo uvijek iznova ponovno zadobiti:

  • intenzivnim savjetovanjem prije, tijekom i poslije ugovornog odnosa
  • pridržavanjem ugovorenih troškova i rokova
  • transparentnošću u svim fazama

Svoj ugled kvalitetne i stručne tvrtke možemo održati i dalje razvijati samo ako je naš kupac u cijelosti zadovoljan s isporučenim uslugama.

Stručna kvaliteta

Preduvjet za zadovoljstvo kupca je pružanje kompetentne usluge s obzirom na tehničke, gospodarske i ekološke aspekte.

Pritom ne ustrajemo na opće priznatim tehnološkim metodama nego aktivno radimo i pridonosimo razvoju novih tehnologija i pristupa planiranju oslanjajući se prije svega na korištenje najsuvremenijih tehnologija u IT području.

 

Usmjerenost na zaposlenike

Svojim zaposlenicima nastojimo pružiti perspektivu i mogućnost osobnog stručnog razvoja. Podrškom i programima izobrazbe težimo osigurati njihovu visoku razinu stručnosti.  Zahvaljujući kontroli internih procesa rada i dodjeljivanju ovlasti i odgovornosti stvorili smo organizacijske preduvjete za autonoman i motiviran rad u projektnim timovima.

Kvaliteta se postiže kada svi zaposlenici na svim razinama poduzeća i u svim odjelima doprinose ostvarivanju naših visokih standarda kvalitete.

Postavili smo visoke standarde za naše zaposlenike. Istodobno oni očekuju da im kao tvrtka osiguramo preduvjete za osobni razvoj.

Odgovornost za to nose voditelji odjela ali prije svega uprava tvrtke. Godišnje ocjenjivanje zaposlenika ujedno je i prilika za preispitivanjem u kojoj se mjeri izašlo u susret željama i problemima zaposlenika.

Kontinuirana poboljšanja

Kvaliteta nije nešto samo po sebi razumljivo a greške nisu neizbježne. Aforizam, „Ne možeš napraviti omlet a da ne razbiješ koje jaje“ nije prihvatljiv u našim uredima.  Greške otkrivaju potencijal za poboljšanje. One se vrednuju i analiziraju njihovi uzroci kako bi se mogle primijeniti korektivne i preventivne mjere. Time se sprječava njihovo ponavljanje.

Nikada nismo zadovoljni postignutim, jer smatramo da uvijek možemo biti bolji. Svaki naš zaposlenik posvećen je tom cilju.

Izjava o sukladnosti

Zahvaljujući razvoju i uvođenju sustava upravljanja kvalitetom (QM) u svako je doba moguće dobiti traženi certifikat. Naša je prednost što s gospodinom dipl.ing. Werner Andresom u poduzeću imamo kvalificiranog menadžera kvalitete i QM revizora koji osigurava strukturu igr QM sustava u skladu s normama.

Praćenje i daljnji razvoj QM sustava i stalno optimiranje naših internih procesa su osnovni dio filozofije naše tvrtke.

Trenutno mi ne vidimo prednost vanjskog certificiranja našeg QM sustava i svjesno smo se na to odlučili.

Ovim izjavljujemo sukladnost našeg sustava upravljanja kvalitetom s zahtjevima normi DIN EN ISO 9001:2000.