Regenwasser

Oborinske vode predstavljaju dragocjenu sirovinu koja se ne bi smjela rasipati ispuštanjem u zajednički sustav odvodnje otpadnih voda. Upravljanje oborinskim vodama na mjestu njihova izvora i uspostavom decentraliziranog sustava odvodnje s izravnim ispuštanjem u površinske ili podzemne vode smanjuje se onečišćenje hidrološkog ciklusa u urbanim sredinama.  Cilj je postići regulirani ciklus objedinjavanjem ekoloških aspekata s ekonomskim ciljevima operatera.

Studije su pokazale da je onečišćenje oborinskih voda uvelike posljedica urbanih onečišćenja. U nekim saveznim njemačkim državama je stoga propisana obrada oborinskih voda prije ispusta u vodotoke. I u ovom području raspolažemo tehnologijama i stručnim znanjem u primjeni relevantnih metoda obrade kao što su npr. bazeni za bistrenje oborinskih voda ili retencijske komore sa zemljanim filterima.

Nudimo široki raspon usluga na sljedećim područjima:

  • Gospodarenje oborinskim vodama
  • Obrada oborinskih voda
  • Sustavi za retenciju oborinskih voda
  • Ishođenje odobrenja prema čl. 68 WHG (Zakon o gospodarenju vodama)

Odabrane reference