Energie

Razvoj integriranih strategija za zaštitu klime od klimatskih promjena je već dugo uobičajena praksa u gradovima, općinama i lokalnim zajednicama širom Europe.  

igr svojim djelovanjem aktivno doprinosi procesu prilagodbe energetskim promjenama posebno energetskoj tranziciji   pružanjem savjetodavnih usluga pri izradi strategija zaštite klime i odabiru primjerenih lokacija za izgradnju sustava opskrbe energijom iz obnovljivih izvora.

Dosad smo na nacionalnoj i internacionalnoj razini sudjelovali u izradi brojnih lokalnih razvojnih strategija na području vjetroenergije, fotonaponskih sustava i korištenja energije iz biomase. Uz to svoje stručne usluge pružamo i u pripremi argumentiranih studija izvodljivosti, analizi troškova i koristi te razmatranja njihove ekonomičnosti do dizajniranja energetskih strategija tvrtki. Raspon naših usluga proteže se i na maksimiranje potencijala za uštedu energije te ekološki održivu opskrbu strujom i toplinom iz obnovljivih izvora energije. Nadalje je težište naših usluga na projektiranju kabelskih trasa za distribuciju energije od proizvođača do priključenja na javnu elektroenergetsku mrežu.

Savjetujemo donositelje odluka u tijelima javne uprave o temama vezanim za zaštitu klime, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije.