Suvremene inženjerske građevine za iskorištenje obnovljive energije imaju sve važniju ulogu u stvaranju održive budućnosti. Nacionalni ciljevi o značajnom smanjenju emisija stakleničkih plinova u sljedećih desetak godina (primjerice u Njemačkoj do 2020. godine) mogu se ostvariti samo tehnički izvodljivim usklađivanjem različitih izvora obnovljive energije.

igr preuzima planiranje, upravljanje i nadzor građevinskih projekata za korištenje obnovljivih izvora energije sve do njihove uspješne implementacije. Uska suradnja s naručiteljem projekta i tijelima upravne vlasti je sastavni dio našeg rada čiju uspješnost osiguravamo internim upravljanjem kvalitetom.

Nudimo široki raspon usluga na sljedećim područjima

  • Upravljanje projektom
  • Nadzor izgradnje inženjerskih građevina za obnovljivu energiju
  • Projektiranje nosivih konstrukcija
  • Planiranje tehničke opreme
  • Usluge geodetske izmjere
  • Nadzor gradnje

Odabrane reference