Freianlagenplanung Renaturierung

Uređenjem građevinskih područja ne podrazumijeva se samo tehničko opremanje infrastrukturom nego i oblikovanje zelenih i rekreacijskih površina. igr u ovom području nudi usluge planiranja i projektiranja, praćenja i izrade dokumentacije za javno nadmetanje te nadzora gradnje. Zahtjevnost takvih projekata proizlazi iz njihove javne namjene i oblikovanja javnog prostora trgova, ulica i njihovih zelenih površina.

Ovo područje uključuje i kompenzacijske mjere kojima se uspostavlja ravnoteža nakon zahvata u prirodu i krajolik kao i renaturiranje rijeka i vodnih putova. Hidrauličke mjere radi povećanja ekološke vrijednosti vodnih putova često zahtijevaju iznimno kreativni pristup, posebno u urbanim područjima. Zbog sve većeg udjela poticajnih sredstava (primjerice u njemačkoj pokrajini Falačko Porajnje čak i do 90%), lokalne su jedinice sve zaineresiranije/ stimuliranije za provedbu ovih mjera.

Nudimo širok raspon usluga u sljedećim područjima:

  • Uređenje i oblikovanje krajobraza uz ulice i ceste
  • Renaturiranje vodnih putova
  • Uređenje krajobraza građevinskih područja
  • Infrastruktura rekreacijskih površina/ igrališta

Odabrane reference