Verkehrstechnik Markierungs Beschilderungsplan

Prometna tehnika obuhvaća široki spektar aktivnosti. Prvenstveno se bavi planiranjem razvoja prometa pri čemu se na temelju utvrđenog prometnog kapaciteta, aktualne propusne moći prometnica i prognoza definiraju zahtjevi vezani uz funkciju svake pojedine ceste. Naši stručnjaci provode ispitivanja metodom akustične emisije, razvijaju koncepte sanacije i održavanja postojeće prometne infrastrukture, izrađuju planove označavanja i prometne signalizacije itd. U novije vrijeme u fokusu interesa su zbog sve mršavijih komunalnih proračuna prije svega koncepti sanacije i održavanja. Metodom izrade više varijanti i alternativa i njihovom međusobnom usporedbom te imajući u vidu dugoročno korištenje infrastrukture otvaramo mogućnost izbora najboljeg rješenja. Primjenom dinamičkih računa usporedbe troškova za svoje klijente pripremamo transparentne i razumljive predloške na temelju kojih mogu donijeti ispravnu odluku.

Nudimo široki raspon usluga na sljedećim područjima:

  • Planiranje razvoja prometa
  • Procjena stanja prometnih površina
  • Koncepti sanacije i održavanja (Pavement Management)
  • Obilježavanje i signalizacija
  • Ulična rasvjeta
  • Ispitivanja akustične emisije
  • Zaštita od buke
  • Ispitivanja onečišćenja zraka

Odabrane reference

Planiranje razvoja prometa
Pavement Management
(obnova kolnika)
Ispitivanje akustične emisije