Naturschutz Erhalt Entwicklung naturnaher Lebensräume

Gotovo se svim građevinskim radovima bitno mijenjaju obilježja zemljene površine i hidrogeološke situacije. Često je to usko povezano sa zahvatima u prirodni okoliš i krajobraz.

igr stručnjaci iza sebe imaju više od 15 godina iskustva na različitim područjima zaštite prirode, ispitivanju projekta s obzirom na aktualne pravne i druge normativne zahtjeve te razvoju primjerenih projektnih rješenja u skladu sa zaštitom okoliša. Nakon temeljitih analiza postojećeg stanja i mogućih negativnih utjecaja zahvata na okoliš naši se stručnjaci usredotočuju na razvijanje provedivih i sa svim važnim akterima usuglašenih kompenzacijskih uvjeta te u konačnici preuzimaju u smislu ispunjavanja zahtjeva utvrđenih zakonskim propisima nadzor nad procesom provedbe, monitoring ili razvoj sveukupne strategije zaštite prirode za cijele lokalne zajednice (planovi upravljanja krajobrazom).

To je razlog zašto nam se vezano uz planiranje i upravljanje krajobrazom ne samo u sve većem broju obraćaju javni i privatni investitori nego nas po ovim pitanjima sve češće preporučaju i tijela javnih vlasti.

Nudimo široki raspon usluga na sljedećim područjima:

  • Natura 2000
  • Popratni planovi upravljanja krajobrazom   
  • Elaborati o zaštiti prirode
  • Pejsažno planiranje
  • Studije vezane uz održavanje i razvoj krajobraza
  • Studije o krajobrazu
  • Studije o utjecaju građevinskih zahvata na okoliš

Odabrane reference