Regionalplanung

Prostorno planiranje na regionalnoj razini utvrđuje ciljeve i smjernice za donošenje prostornih planova niže razine te se stoga kod određenih projekata moraju provesti postupci preispitivanja njihova učinka na cijelu regiju. U pravilu se odbijaju projekti koji nisu u suglasju s regionalnim prostornim planom. Međutim u određenim okolnostima takvi projekti mogu biti odobreni u tzv. postupku izdavanja dozvola u slučaju odstupanja.

Nudimo široki raspon usluga na sljedećim područjima:

  • Postupak donošenja prostornih planova
  • Postupak u slučaju odstupanja

Odabrane reference