Uspješna provedba infrastrukturnih projekata, u smislu ekonomske, ekološke i socijalne održivosti, počinje s poticajima za ulaganja i donošenjem investicijskih odluka. Našim savjetodavnim uslugama podržavamo privatne investitore i međunarodne financijske institucije kao i ministarstva te donositelje odluka na razini lokalnih zajednica u donošenju investicijske odluke , određivanju prioriteta i strateškom planiranju. Formula našeg uspjeha pritom leži u integralnom pristupu i uključivanju u proces svih zainteresiranih strana.

Raspon naših usluga kreće se od nadregionalnih okvirnih planova u skladu s nacionalnim strateškim ciljevima preko planova velikih razmjera do studija izvedivosti s ispitivanjem različitih varijanti i detaljnim kalkulacijama. Uz to usluge naše stručne ekspertize pružamo i tijekom provedbe investicije. Pratimo i procjenjujemo procese planiranja i raspisivanja nadmetanja te vršimo nadzor tijekom faze gradnje.

Nudimo široki raspodn usluga na sljedećim područjima

  • Master Planovi
  • Studije izvodljivosti
  • Procjena projekta
  • Due diligence
  • Monitoring
  • Izgradnja kapaciteta
  • Strategije nulte emisije
  • Savjetovanje o zaštiti klime
  • Plasiranje kreditnih linija

Odabrane reference