Netze / Kanalsanierung

Izgradnja, upravljanje i sanacija kanalizacijskih mreža zahtijevaju specijalističke kompetencije i posebnu stručnost. Naš tim inženjera, GIS stručnjaka i ovlaštenih savjetnika za sanaciju imaju bogato radno iskustvo u području sustava otpadnih voda, vodovodnih, elektroenergetskih i plinskih mreža, sustava grijanja na daljinu, riječnih drenažnih mreža, cestovnih te mnogih drugih kompleksnih sustava.

U kakvom su stanju Vaši cjevovodi? Odgovara li stanje Vaše kanalizacijske mreže stvarnim potrebama? U kojoj mjeri klimatske promjene utječu na Vašu kanalizacijsku mrežu? Je li Vaša vodoopskrba dostatno dimenzionirana za slučaj požara? Morate li modernizirati svoju vodovodnu i kanalizacijsku mrežu s obzirom na demografska kretanja? Ispuštaju li se Vašim kanalizacijskim sustavom prevelike količine otpadnih voda u površinske vode? Jeste li redovito suočeni s problemom poplava i plavljenja? Koristite li do kraja sve kapacitete svoje mrežne infrastrukture?

To su samo neka od pitanja na koja naš tim koji se bavi sanacijom mreža i kanalizacijskih sustava može dati mjerodavan odgovor.