Straßenraumgestaltung

Oblikovanju ulica u gradskim jezgrama, ili onima u novosagrađenim stambenim četvrtima kao i području njihove obnove i sanacije danas se ne pristupa samo s aspekta upravljanja prometom. Javne površine, bilo da se radi o javnim prometnim površinama, dječjim igralištima ili pješačkim stazama danas promatramo integralno kroz njihovu višenamjensku prizmu kao prostor komunikacije, mjesta za druženje i igru djece i konačno kao površine za uspostavljanje ravnoteže zahvata na okoliš. Pritom je potrebno uzeti u obzir lokalne osobitosti što pridonosi većoj i snažnijoj identifikaciji s općinom, a uključivanjem građana u proces planiranja i poticanjem njihove suradnje na volonterskoj bazu minimalizirat će se društveni konflikti. Oblikovanje cestovnih površina stoga nedvojbeno predstavlja iznimni kreativni izazov za svakog projektanta. Rezultat pomnog planiranja je dugoročno održivi razvoj okoliša stambenih naselja, javnih ustanova i zelenih površina uz istodobno ostvarivanje značajnih ušteda.

Odabrane reference