U okviru inicijativa za zaštitu klime sve veći broj jedinica lokalne samouprave ugovara izradu sveobuhvatnih strateških planova za zaštitu klime. Cilj je tih planova ispitati sve relevantne komponente za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama te utvrditi potencijale za smanjivanje emisija stakleničkih plinova (CO2e), povećanje energetske efikasnosti te pospješivanje energetske tranzicije odnosno postupni prijelaz s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije.

igr priprema planove za integriranu zaštitu klime te razvija strategije nulte emisije stakleničkih plinova za gradove i općine, jedinice lokalne i područne samouprave u zemlji i inozemstvu. Ključna područja djelovanja se u pravilu odnose na upravljanje površinama, zemljišta, privatne posjede, poslovni i industrijski sektor, trgovinu i usluge, mobilnost, vodoopskrbu i otpadne vode. Sve usluge i radove prilagođavamo specifičnim individualnim zahtjevima.

Nudimo široki raspon usluga na sljedećim područjima:

  • Strateški planovi za integriranu zaštitu klime
  • Zasebni planovi za zaštitu klime od klimatskih promjena
  • Strategija nultih emisija
  • Savjetovanje o zaštiti klime

Odabrane reference: