U vezi s razvojem dva klimatski neutralna modela gradnje, u Saulheimu i Wörrstadtu (građevinsko podučje „Hinter der Bahn, 2.BA“), zajednica općina Wörrstadt je uz potporu Ministarstva za zaštitu klime, okoliš, energiju i mobilnost, dala izraditi online priručnik za općine u pokrajini Porajnje -Falačko, naziva „Zaštita klime, energija i prilagodba klimatskim promjenama u detaljnim planovima uređenja.“

Ovime, općine u pokrajini Porajnje-Falačko dobivaju važnog savjetnika za izradu Detaljnih planova uređenja u pogledu zaštite klime i prilagođavanja klimatskim promjenama. igr (odgovoran za građevinsko područje u Wörrstadtu) bio je pozvan na dvije radionice za ovaj online priručnik i mogao je dati važne doprinose.

Online priručnik treba ohrabriti općine da u Detaljne planove uređenja unose klimatski prihvatljive odredbe kako bi se suprotstavili klimatskim promjenama. Između ostalih, obrađuju se slijedeće teme: obnovljiva opskrba električnom i toplinskom energijom (obveza za fotonaponske sustave, skladištenje električne energije, virtualne elektrane, zabrana upotrebe fosilnih goriva, obvezno priključenje i korištenje), klimatski neutralna mobilnost, ozelenjena naselja i njihova raznolikost, način gradnje, upravljanje oborinskim vodama (područja infiltracije, korištenje oborinskih voda, vodni putevi za hitne slučajeve, brtvljenja tla ...). Na temelju praktičnih i tekstualnih primjera, općine dobivaju važan instrument i uče o tome što treba uzeti u obzir, jer se sve mjere zaštite klime ne mogu regulirati u Detaljnom planu uređenja. Osim toga, mjere za zaštitu klime također se mogu zakonski implementirati u ugovore o urbanistčkom uređenju.

Online priručnik može se preuzeti na slijedećem linku: https://klimaneutrales.rlp.de/klimaneutrales-rheinland-pfalz/handbuch

Hubert Bruch, Marvin Bruch, Hartmut Jopp