finanzierung id129

"Apfelgasse" građevinsko područje, općina Lörzweiler, okrug Mainz-Bingen

Uređenje i infrastrukturno opremanje ovog građevinskog zemljišta uspješan je primjer financiranja modelom javnog privatnog partnerstva između općine Lörzweiler koja se u nedostatku financijskih sredstava udružila s tvrtkom Palatia engineering and urban development GmbH, u 100% vlasništvu igr-a. U najkraćem mogućem roku igr je izradio projekte i ishodio sve potrebne dozvole. S građevinskim radovima započeto je godinu dana nakon zaključivanja ugovora o infrastrukturnom opremanju.

Uz izvedbu svih inženjersko tehničkih radova igr je usko surađivao i u marketinškim aktivnostima te je vrlo brzo veći dio tog područja izgrađen i naseljen.

Nudimo široki raspon usluga na sljedećim područjima:

 • Izmjena detaljnog plana uređenja
 • Urbanistički plan i popratni plan upravljanja krajobrazom
 • Geodetska izmjera
 • Uređenje i infrastrukturno opremanje
 • Nadzor gradnje
 • Koordinacija sigurnosti i zdravlja

Parametri:

 • 460 m² asfaltiranih površina
 • 4,250 m² konstrukcija sa zastorom od kamene kocke i betonskih elemenata
 • 1,400 m kanala sanitarnih otpadnih voda i oborinskih voda DN 200 do DN 500
 • 700 m vodovoda
 • 420 m infiltracijskih korita
 • 550 m³ retencijskih bazena
 • 1,000 m elektroopskrbe, rasvjeta, telekomunikacije
 • 55 kućnih priključaka