Planiranje kabelskih trasa za vjetrofarme i solarne parkove ili telekomunikacije zahtjeva ne samo tehnička znanja nego i dobro poznavanje pravnih i regulatornih okvira.

igr preuzima planiranje trasa od proizvodnje do mjesta priključenja na elektroenergetski sustav. U suradnji s predstavnicima vlasti nadležnim za okoliš provodimo ekološko ispitivanje cijele trase te pripremamo svu potrebnu dokumentaciju za dobivanje dozvola i odobrenja.

Pronalaženje primjerene trase uključuje preispitivanje nekoliko varijanti. Za optimalnu varijantu izrađujemo izvedbeni projekt te pratimo građevinski projekt do njegove realizacije.

Nudimo široki raspon usluga na sljedećim područjima

  • Planiranje kabelskih trasa za vjetrofarme i solarne parkove te druge trase opskrbe i zbrinjavanja
  • Pronalaženje primjerene trase s varijantama
  • Zahtjevi za odobrenjem u svezi s prolaženjem preko željezničkih pruga, vodnih putova, autocesta, državnih, županijskih i okružnih cesta itd.
  • Stvarnopravno osiguranje cijele trase
  • Ekološko ispitivanje cijele trase
  • Izvedbeni projekti s uslugama geodetske izmjere
  • Nadzor gradnje

Odabrane reference