Agenda 2030

Oblikovanje budućnosti

igr je tvrtka koja je pravodobno zacrtala svoj manevarski prostor djelovanja i pripremila se za nadolazeće promjene na tržištu. Upravo posljednjih godina svjedočimo velikim promjenama u ciljevima naručitelja ali i u tehničkim i zakonodavnim uvjetima i taj se proces nastavlja. Za opstojnost tvtke i njezinu uspješnost u budućnosti stoga je od esencijalne važnosti vješto kormilarnje tvrtkom i njezino sustavno usmjeravanje. Zahvaljući našoj prednosti poduzeća srednje veličine pokrenuli smo integralni proces u kojem sudjeluju svi zaposlenici. Naslov našeg prema budućnosti usmjernog programa je „Agenda 2030“ i odražava vremensko razdoblje u kojem se mora provesti akcijski plan. Dogovorena vodeća načela agende sadržana su u ključnim riječima: kooperativan, usmjeren na cilj, konzistentan, održiv. Agenda će se razraditi kroz moderirane radionice iz kojih će se razviti radne grupe koje će osmisliti rješenja za nadolazeće izazove. Međusobnim usklađivanjem individualnih mjera utvrdit će se smjer djelovanja kompanije u cjelini. Cilj je ojačati postojeće potencijale, otkloniti slabosti i usvojiti dodatne kvalifikacije orijentirane prema kupcu. Najvažnije teme Agende su naša područja rada i naši zaposlenici – međusobno uvjetovani pokretači našeg djelovanja i uspjeha. U tom kontekstu u prvom planu stoje pitanja budućih tržišta i potrebnih kvalifikacija. Oblikovati budućnost za nas znači djelovati proaktivno a ne reaktivno.

Engagement

„Oblikovanje budućnosti“ – načelo kojim se vodimo - za nas u holističkom smislu znači i našu obvezu i odgovornost prema zajednici i društvu.

Unutar spektra otvorenih mogućnosti igr je stavio naglasak na dvije ključne točke. Prvenstveno na stalnu izobrazbu mladih ljudi. Svake godine se u igr-u kroz njegov program izobrazbe i usavršavanja obučava razmjerno veliki broj mladih ljudi. Drugo, igr već nekoliko godina sponzorira troje djece iz zemalja u razvoju pružajući im financijsku potporu i uz to mogućnost ostvarivanja stalnog kontakta s našim pripravnicima. Oni s posebnim interesom na dobrobit obje strane njeguju vezu s tom djecom kroz dopisivanje, slanja malih poklona za Božić a kroz obavijesti o razvoju naše tvrtke otvara im prozor u svijet rada na drugom kraju globusa.

Naš društveni angažman odnosi se i na kodeks ponašanja koji se temelji na vrijednostima i načelima rada globalnog pokreta Transparency Internationala i koja su obvezna za sve aktivnosti u igr-u. Svojim angažmanom doprinosimo razvoju budućeg društva u kojem se neće tolerirati korupcija i netransparentnost.

U suštini svega što radimo, stvaramo i provodimo je naša težnja za boljim. Status quo za nas predstavlja izazov i poticaj – postojeće stanje uvijek iznova preispitujemo u potrazi za boljim i kvalitetnijim rješenjem. Od našeg osnivanja 1986. u svim segmentima naših djelatnosti generiramo dodanu vrijednost za naše kupce. Kvaliteta za nas nije prazna fraza već rezultat našeg identificiranja s filozofijom tvrtke i svakodnevnog nastojanja ispuniti zahtjeve naših kupaca na najbolji mogući način. Ispravnost filozofije naše tvrtke ogleda se u lojalnosti mnogih naših naručitelja s kojima od samih početka tvrtke do danas uspješno poslujemo i pružamo svoje usluge u području planiranja, projektiranja i upravljanja.

Ispravnost filozofije naše tvrtke ogleda se u lojalnosti mnogih naših naručitelja s kojima od samih početka tvrtke do danas uspješno poslujemo i pružamo svoje usluge u području planiranja, projektiranja i upravljanja.

U svijesti naših kupaca igr je zaživio kao ime za koje se veže učinkovitost, transparentnost zasnovana na povjerenju i inovaciji te iznad svega kvalitetu. Naše poimanje kvalitete se prije svega odnosi na udovoljavanje zahtjevima koje smo utvrdili u suradnji s kupcem. Pod kvalitetom ujedno podrazumijevamo uvažavanje zakonskih i drugih propisa kao i djelovanje koje je u skladu s društveno političkim ciljevima i zaštitom okoliša.

Orijentacija na kupca

Kupac (naručitelj) je kod svih naših aktivnosti na prvom mjestu. Njegovo povjerenje nastojimo uvijek iznova ponovno zadobiti:

 • intenzivnim savjetovanjem prije, tijekom i poslije ugovornog odnosa
 • pridržavanjem ugovorenih troškova i rokova
 • transparentnošću u svim fazama

Svoj ugled kvalitetne i stručne tvrtke možemo održati i dalje razvijati samo ako je naš kupac u cijelosti zadovoljan s isporučenim uslugama.

Stručna kvaliteta

Preduvjet za zadovoljstvo kupca je pružanje kompetentne usluge s obzirom na tehničke, gospodarske i ekološke aspekte.

Pritom ne ustrajemo na opće priznatim tehnološkim metodama nego aktivno radimo i pridonosimo razvoju novih tehnologija i pristupa planiranju oslanjajući se prije svega na korištenje najsuvremenijih tehnologija u IT području.

 

Usmjerenost na zaposlenike

Svojim zaposlenicima nastojimo pružiti perspektivu i mogućnost osobnog stručnog razvoja. Podrškom i programima izobrazbe težimo osigurati njihovu visoku razinu stručnosti.  Zahvaljujući kontroli internih procesa rada i dodjeljivanju ovlasti i odgovornosti stvorili smo organizacijske preduvjete za autonoman i motiviran rad u projektnim timovima.

Kvaliteta se postiže kada svi zaposlenici na svim razinama poduzeća i u svim odjelima doprinose ostvarivanju naših visokih standarda kvalitete.

Postavili smo visoke standarde za naše zaposlenike. Istodobno oni očekuju da im kao tvrtka osiguramo preduvjete za osobni razvoj.

Odgovornost za to nose voditelji odjela ali prije svega uprava tvrtke. Godišnje ocjenjivanje zaposlenika ujedno je i prilika za preispitivanjem u kojoj se mjeri izašlo u susret željama i problemima zaposlenika.

Kontinuirana poboljšanja

Kvaliteta nije nešto samo po sebi razumljivo a greške nisu neizbježne. Aforizam, „Ne možeš napraviti omlet a da ne razbiješ koje jaje“ nije prihvatljiv u našim uredima.  Greške otkrivaju potencijal za poboljšanje. One se vrednuju i analiziraju njihovi uzroci kako bi se mogle primijeniti korektivne i preventivne mjere. Time se sprječava njihovo ponavljanje.

Nikada nismo zadovoljni postignutim, jer smatramo da uvijek možemo biti bolji. Svaki naš zaposlenik posvećen je tom cilju.

Izjava o sukladnosti

Zahvaljujući razvoju i uvođenju sustava upravljanja kvalitetom (QM) u svako je doba moguće dobiti traženi certifikat. Naša je prednost što s gospodinom dipl.ing. Werner Andresom u poduzeću imamo kvalificiranog menadžera kvalitete i QM revizora koji osigurava strukturu igr QM sustava u skladu s normama.

Praćenje i daljnji razvoj QM sustava i stalno optimiranje naših internih procesa su osnovni dio filozofije naše tvrtke.

Trenutno mi ne vidimo prednost vanjskog certificiranja našeg QM sustava i svjesno smo se na to odlučili.

Ovim izjavljujemo sukladnost našeg sustava upravljanja kvalitetom s zahtjevima normi DIN EN ISO 9001:2000.

U daljnjem tekstu navedeni kodeks predstavlja temelj naše poslovne politike vezano na odgovorno socijalno i usklađeno društveno ponašanje. Provedba opisuje naše vrijednosti i principe ponašanja i vrijedi za sve osobe, koje rade za igr, to znači eksplicitno i za podizvoditelje, koje angažiramo. Prihvatljivost ovih principa ponašanja je temelj suradnje i obvezna je. Kodeks treba trajno učvrstiti kulturu integriteta unutar samog igr-a, ali i kod svih institucija s kojima surađujemo.

Djelokrug

Kodeks vrijedi za sve osobe, tvrtke i institucije koje će raditi za igr.  

Obveze proizašle iz ovog kodeksa obvezuju naše djelatnike i podizvoditelje kod svih društvenih, socijalnih, poslovnih i privatnih aktivnosti posebice ukoliko njegovo nepridržavanje može narušiti ugledu igr-a.  

Kodeks ponašanja nije prostorno ograničen. Kod svih djelatnosti na nacionalnom i međunarodnom nivou potrebno ga je primjenjivati.

Osnove našeg kodeksa ponašanja

Naš cilj je svijet u kojem su politika i uprava, gospodarstvo, sudstvo, civilno društvo i svakodnevni život ljudi slobodni od korupcije. Transparentnost, odgovornost, integritet, solidarnost, civilna kuraža, pravednost, demokracija i pravna država su vrijednosti za koje se zalažemo.  

Obvezali smo se na slijedeće principe ponašanja: 
 • Svatko djeluje na vlastitu odgovornost
 • Integritetno ponašanje je temelj svih postupaka.
 • Korupcija je varanje društva i konkurencije.
 • Korupcija se ne tolerira niti u jednoj fazi projekta.
 • Prekršaje protiv našeg kodeksa ponašanja kazniti i zabraniti.
 • Transparentnost je najviša zapovijed.
 • Neovisno o tome zahtjevi o povjerljivosti vrijede i dalje.

Vodilje poslovanja tvrtke igr

Znanje, iskustvo i know-how u suradnji s visokim etičnim standardom i moralnim zahtjevima osiguravaju našim uslugama najveći mogući nivo kvalitete. Našu misiju vidimo u pružanju besprijekornih usluga. Pri tome ne smijemo napraviti nikakve greške. Mi se dokazujemo učinkom, a ugovore dobivamo na osnovu kvalitete i usluga koje pružamo. Izvršavamo usluge neovisno o interesima dobavljača ili isporučitelja.

Temelj rada je angažiranost i učinkovitost osoba koje rade po našem nalogu. Glavna zadaća Uprave tvrtke je omogućiti potpunu angažiranost i učinkovitost i stvoriti uvijete za djelovanje s integritetom.

Uprava se brine za financijsku transparentnost igr-a. Pratimo slijedeće ciljeve:

 • strukture i zakonske okvire u svim sferama života koje potiču korupciju ćemo identificirati i tako promjeniti da će korupcija postati društveno neprihvatljiva i trajno ugašena.
 • nećemo ugroziti ugled igr-a time da za nas rade osobe koje su povezane s nepouzdanim i dubioznim organizacijama i/ili osobama čije djelovanje nije u skladu s vrijednostima transparentnosti i integriteta.
 • naš način poslovanja, poslovno ponašanje i djelovanja neće izazvati sumnju u neovisnost i naklonost igr-a spram jedne strane.
 • nećemo prihvaćati direktnu ili indirektnu naklonost koja bi mogla biti povezana s namjerom da utječe na objektivno i stručno besprijekorno djelovanje igr-a.
 • nećemo tražiti poklone i pozive na ugošćavanje u svezi s našim djelatnostima i prihvatit ćemo ih samo onda ukoliko po osnovi, načinu i opsegu odgovaraju povodu i tako da se neće moći pogrešno protumačiti od strane prisutnih ili nekog trećeg lica. Isto vrijedi i za pažnju i geste koje pružamo našim klijentima kao potvrdu naše uspješne suradnje.
 • čuvat ćemo povjerljivost postupaka, koji u odnosu na prihvaćanje uredbe o transparentnosti moraju ostati povjerljivi, jer bi inače mogle biti povrijeđene odredbe o zaštiti podataka ili odredbe o tajnosti.

Rješavanje konflikata

Uprava tvrtke će svaki poznati postupak zaposlenika ili podizvoditelja, koji se kosi s kodeksom provjeriti i poduzeti prikladne mjere sankcioniranja.

igr sa svim posljedicama osuđuje korupciju, gdje god se sa ona dokaže. Ukoliko bi uza sve mjere predostrožnosti, osoba koja radi za igr-a bila pod utjecajem mita i/ili korupcije pokrenut će se interni istražni postupak kojeg će utvrditi uprava.

Nitko ne smije biti ograničen u radu ili mu se oštetiti ugled zbog ukazivanja na prekršaje.

Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz Komora inženjera Rheinland-Pfalza (stručna područja: hidraulički inženjering, prometna tehnika, urbani razvoj i prostorno planiranje, zaštita okoliša i pejsažna arhitektura, tehničko opremanje zgrada, mehanika tla, konstruktorsko inženjerstvo, geodetska izmjera).
Ingenieurkammer Thüringen Komora inženjera Thüringen
Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau e.V. Savez inženjera za vodno gospodarstvo, gospodarenje otpadom i pejsažnu ekologiju
Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfachs e. V. Njemački savez stručnjaka za plin i vodu
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. Njemački savez za vodno gospodarstvo, otpadne vode i otpad
Society of American Military Engineers Društvo američkih vojnih inženjera
UVP - Gesellschaft e. V. / Gesellschaft für die Prüfung der Umweltverträglichkeit Društvo za ispitivanje ekološke kompatibilnosti
Verband Beratender Ingenieure Udruga inženjera konzultanata
Verband zertifizierter Sanierungsberater für Entwässerungssysteme Udruga ovlaštenih konzultanata za sanaciju sustava odvodnje
Vereinigung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure Udruga inženjera cestogradnje i prometa
German Water Partnership e.V. Njemačko vodno partnerstvo
Vereinigung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure Thüringen e.V. Udruga inženjera cestogradnje i prometa Thüringen
Bundesvereinigung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure Savezna udruga inženjera cestogradnje i prometa
Aquanet Berlin Brandenburg Aquanet Berlin Brandenburg