Palatia Städtebau GmbH je do 2020. godine razvijala područje „Hinter der Bahn, 1. faza izgradnje“. Budući da su sva raspoloživa građevinska zemljišta prodana, a još uvijek postoji velika potražnja za građevinskim zemljištem, gradsko vijeće grada Wörrstadt odlučilo se za razvoj 2. faze izgradnje, na površini od približno 18 hektara i pri tome ponovno angažirala tvrtku Palatia Städtebau GmbH, kao nositelja razvoja s provedbom projekta. Sa igr-om je ugovorena izrada prostorno-planske dokumentacije i projektiranje cjelokupnog priključenja područja na infrastrukturu. Predviđena je realizacija različitih oblika stanovanja, kako bi se omogućilo stanovanje za sve slojeve stanovništva.

Grad Wörrstadt želi napraviti novi iskorak u razvoju područja i implementirati koncept održive gradnje u svrhu zaštite klime. Osim korištenja sunčeve energije za grijanje i hlađenje kuća, koristit će se i hladno grijanje. Realizirat će se i novi pristupi u gospodarenju oborinskim vodama. Akumuliranje i korištenje za hlađenje tijekom vrućih ljetnih mjeseci istovremeno će obogatiti podzemne vode. Ovo se postiže površnim ispuštanjem blizu korita i jaraka.

U veljači ove godine gradsko vijeće grada Wörrstadta prihvatilo je urbanistički koncept. Nakon završetka opsežnih izvješća postupak će se provesti od prosinca 2022. do siječnja 2023. godine.

H. Jopp