igr izrađuje cjelovite strategije razvoja lokaliteta za izgradnju vjetroelektrana, sunčanih elektrana i sustave proizvodnje energije iz biomase. U cilju pronalaženja prihvatljivih lokacija za iskorištenje obnovljivih izvora energije igr je proveo brojna ispitivanja u zemlji i inozemstvu te razvio učinkovite metode identifikacije i valorizacije krajolika i ekoloških komponenata lokaliteta.

U nekoliko koraka se preispituju argumenti za i protiv korištenja određenih oblika obnovljivih izvora energije te razmatraju s aspekta margine sigurnosti i ispituju „čvrste“ i „meke“ tabu zone. Postupkom eliminacije dolazi se do nerestriktivnih površina koje se potom pažljivo analiziraju. U konačnici se donosi procjena izabranih najpogodnijih područja.

Na temelju nepristrano provedenog ispitivanja cijele lokacije koje rezultira detekcijom podesnih područja gradovi i jedinice lokalne samouprave mogu donijeti odluku koja područja dolaze u obzir za izgradnju vjetro farmi, solarnih parkova i elektrana na biomasu.

Nudimo široki raspon usluga na sljedećim područjima

  • Cjelovite strategije razvoja lokaliteta za izgradnju vjetrofarmi, solarnih elektrana (slobodnostojećih i krovnih) te elektrana na biomasu
    • Detektiranje "tvrdih" i "mekih" tabu zona
    • Vrednovanje potencijalnih površina te utvrđivanje pogodnih područja
    • Izrada planova primjenom GIS tehnologije
  • Označavanje izdvojenih područja za korištenje obnovljive energije ažuriranjem planova za namjenu površine
  • Izrada izvještaja o okolišu te ekspertiza o zaštiti vrsta temeljem zakona (uključujući kartiranje)

Odabrane reference