Katastar vodova i sanacija kanalizacije zajednice općina Schweich

Provedena je i dokumentirana snimka postojećeg stanja kanalizacijske mreže, kućnih priključaka i vodovodnih cijevi. Uz to je kreirana baza podataka kanalizacijske i vodovodne mreže te prikupljeni podaci obrađeni na kartama i uneseni u Web-GIS registar. Uz pomoć podataka raspoloživih putem Interneta sve ovlaštene osobe imaju izravni pristup aktualnim podacima.

igr usluge:

 • Web-GIS
 • Geodetska izmjera
 • Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja
 • Klasifikacija stanja
 • Hidraulički proračun
 • Koncept sanacije
 • Sanacija kanalizacije

Parametri:

 • Sanacija kanalizacije
 • cca. 19 km odvodnje površinskih voda DN 100 - DN 1100
 • cca. 42 km vodovoda
 • cca. 12 km prohodnih kanala
 • cca. 3,700 kućnih priključaka