Početkom godine uspješno je realiziran projekt izgradnje energetskog postrojenja u Grubišnom Polju, investitora ENERGOSTATIK d.o.o. iz Zagreba, za proizvodnju električne i toplinske energije nazivne snage 5 MWe/6 MWt.

igr d.o.o. je temeljem Ugovora potpisanog 15. svibnja 2017.g. s naručiteljem tvrtkom EKO PLUS INŽENJERING d.o.o. ugovorio pružanje usluge stručnog građevinskog nadzora nad izgradnjom "Kogeneracijskog postrojenja za proizvodnju električne energije na bazi biomase snage 5,0 MW i proizvodnju toplinske energije, 2. skupine". Građevina proizvodno-industrijske namjene nalazi se na lokaciji Grubišno Polje, Zona II malog i srednjeg poduzetništava.

Ugovorene usluge obuhvaćale su nadzor svih građevinskih radova na izgradnji armirano betonskih i čeličnih konstrukcija postrojenja te pripadajućih objekata, kao i nadzor nad svim građevinsko-obrtničkim radovima na uređenju i opremanju kompletne građevine. Također, proveden je nadzor nad izgradnjom prometnih i manipulativnih površina sa prometnom signalizacijom i odvodnjom oborinskih voda, sustavom vodoopskrbe i odvodnje,  mjerama zaštite od požara te uređenjem okoliša.

Ukupna vrijednost investicija iznosi 34 milijuna eura.

Projekt radnog naziva BE-TO Grubišno Polje započeo je 19. svibnja 2017. godine svečanim otvaranjem gradilišta. Nakon 20 mjeseci intenzivnog rada i uloženog stručnog iskustva stečenog na sličnim projektima, tim odgovornih stručnjaka doveo je ovaj projekt uspješno do kraja te ishodio pravomoćnu uporabnu dozvolu. U veljači 2019. godine energana je službeno puštena u rad.

Projekt je realiziran u suradnji hrvatskih i europskih tvrtki.

Suzana Josipović i Robert Zelić