Zaštita prirodnih vrsta i očuvanje raznolikosti staništa ima važnu ulogu u velikim projektima. Tako i kod planiranja 17 km dugog vodoopskrbnog prstena u svrhu sigurnosti opskrbe u području Hessisches Ried, pokrajina Hessen. Planirani cjevovod za komunalnu tvrtku Hessenwasser GmbH & Co KG proteže se od lokacije vodocrpilišta i postrojenja za kondicioniranje pitke vode Allmendfeld sve do priključka na postojeći vodovod u Wolfskehlen, zapadno od grada Darmstadta.Na ovom projektu igr je preuzeo usluge planiranja zaštite okoliša uključujući poslove ekološkog nadzora. Istraživanja u području zaštite okoliša, obilazak lokacije, izrada koncepta izbjegavanja zadiranja u okoliš i cjelokupno planiranje u sklopu postupka određivanja sadržaja strateške studije (scoping) od strane nadležnog tijela objavljeno je u časopisu koje izdaje komunalna tvrtka Hessenwasser „Inside Out" u aktualnom ljetnom izdanju 2019 god.

 

Trenutno je u pripremi izrada stručnih podloga u postupku pripreme prostorno-planske dokumentacije za javni postupak koji treba započeti 2020 god.

Tina Lüer i Daniel Heintz

Cijeli članak kojeg su napisali Tina Lüer i Daniel Heintz možete pronaći ovdje.