Opsežni radovi na trasama U1, U2, U3 i U8 (trasa-A) tijekom ljetnih praznika

I ove godine igr nadzire radove na više gradilišta za VGF (tvrtke za javni prijevoz na području grada Frankfurta). Među njima posebice pripada izgradnja trase-A.

Radovi koji su doveli do zatvaranja linija U1, U2, U3 i U8 (trasa-A) tijekom ljetnih praznika uglavnom se provode ispod zemlje u dijelu tunela između željezničke stanice Jug i Miquel-/Adickesalee.

Obnova skretnica

VGF obnavlja deset skretnica na dionici tunela između željezničke stanice Jug i Miquel-/ Adickesallee. Radovi obuhvaćaju objekte na trgu Willy Brandt (četiri skretnice), Miquel/Adickesallee (po četiri skretnice) kao i kod Eschenheimer Tor (dvije skretnice). U sklopu radova na obnovi skretnica obavit će se poslovi rasklapanja te ponovne ugradnja sustava upravljanja skretnicama kao i zaštite vlakova.

Radovi se odvijaju 24 sata dnevno i nadzor nad predmetnim radovima obavljaju zaposlenici podružnice Rhein-Main (sjedište Darmstadt).

Nadzemni radovi

Između ostalog provode se i nadzemni radovi. Ovi radovi uključuju:

  • Zamjenu sedam skretnica koje povezuju pogonsko skladište Heddernheim sa glavnom trasom
  • Obnova od ukupno 750 metara tračnica, pragova, kolosječnog zastora na relaciji Heddernheim i Dornbusch. Tijekom obnove doći će do iskopavanja više od 2000 tona tla i šljunka. U tijeku su radovi ispred i na mostu Maybach kao i u stanici Heddernheim.

Andreas Brand