U okviru Uredbe EU-a 139/2014, Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) zahtjeva uvođenje sustava za upravljanje i održavanje (Pavement Management Systeme), uključujući mjere preventivnog održavanja i rekonstrukcije (M&R = Maintenance & Rehabilitation) za operativne površine na zračnim lukama a u svrhu ujednačavanja i ispunjavanje osnovnih sigurnosnih standarda na svim zračnim lukama na područjima nadležnosti agencije. 

Stanje operativnih površina bitno ovisi o starosti površina i intenzitetu opterećenja zrakoplovnog prometa. S obzirom da je iznos investicijskog ulaganja potrebnog za mjere održavanja i rekonstrukcije u znatnoj mjeri rezultat trenutačnog stanja površina u ovisnosti s predviđenom zračnim prometom, potrebno je učinkovito korištenje i održavanje operativnih površina u svrhu optimiranja investicijskih ulaganja.

Za uvođenje i održavanje ovih sustava za upravljanje i održavanje (Pavement Management Systeme) igr se oslanja na isprobano i testirano softversko rješenje PAVERTM, koje se koristi na raznim međunarodnim zračnim lukama.

Zračna luka Baden-Airpark

U 2009. i 2010. godini igr je proveo prvi snimak stanja i procjenu oko 530.000 m² operativnih površina u zračnoj luci Baden-Airpark. U narednim godinama periodično se provodila ponovna procjena stanja samo na dijelu promatranog područja. U svibnju 2019. izvršeno je posljednje snimanje i procjena od približno 174.000 m² operativnih površina.

Zračna luka Düsseldorf

Kao dio početne instalacije Pavement Management sustava na međunarodnoj zračnoj luci Düsseldorf igr je ugovorio u svibnju 2015. prvi snimak stanja svih operativnih površina. Do sada je obrađeno oko 560 000  m² i integrirano u programski sustav.

U srpnju 2019. planirana je inspekcija preostalih operativnih površina (uključujući uzletno-sletne staze, rulnice) veličine oko 750.000 m² pomoću MFV (Multi-Functional Vehicle) u vremenu kada nema prometa u zračnoj luci. Nakon dovršetka ovog ugovorenog paketa sve operativne površine bit će snimljene, ocjenjene i unesene u bazu podataka PAVERTM kao dio prvog instaliranja sustava.

Christina Pastor Brandt