U kolovozu 2018. godine, u općini Enkenbach – Alsenborn, za toplanu na biomasu instalirana je vaga za teretna vozila.

Vaga može izvagati vozila do 60t težine i osobito dokumentirati isporuke goriva na toplanu na biomasu. Nakon što je iskopana jama za vagu, u nju se pomoć dvije pokretne dizalice spustila 50t teška kolna vaga. Terminal s vagom direktno je putem svjetlovodnog kabela povezan sa toplanom, gdje se postupci vaganja mogu dokumentirati i gdje se istima može upravljati.

igr AG preuzeo je usluge cjelokupnog projektiranja i nadzor nad izgradnjom.

Dominic Scheer