Nazivni projekt dio je projekta Aglomeracije Velika Gorica (VG) sa su-financiranjem iz EU fondova u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014-2020.

Zadatak igr d.o.o.-a bila je izrada Projekta sanacije neadekvatno izvedenih dionica fekalne kanalizacije s troškovnikom radova prema FIDIC uvjetima ugovora, crvena knjiga radova, za četiri zasebne tehno-ekonomske cjeline (TEC) Kuče - Gornje Podotočje, Mraclin – Okuje,  Buševec – Ogulinec i naselje Lukavec. Ukupna dužina iznosila je cca. 15 km sa 9 crpnih stanica, uključujući geodetsko snimanje, ispitivanje vodonepropusnosti i CCTV inspekciju.

Predviđa se proširenje projekta sanacije na području odvodnje Donje Turopolje i naselja Lukavec u dužini od cca. 1.680 m i na 437 kontrolnih okana.

Postojeća oštećena plastična okna su zamijenjena. Sanacija oštećenih dionica cjevovoda izvršena je popravljanjem i adaptacijom. Uz 35 mjesta sanacije, sanirana je i jedna crpna stanica.

Ovaj projekt realiziran je prema smjernicama DWAnjem. „Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall“ – Njemačko udruženje za vode, otpadne vode i otpad i VSB - njem. „Verband Zertifizierter Sanierungs – Berater für Entwässerungssysteme“ – Udruženje ovlaštenih konzultanata za sanaciju sustava odvodnje, u suradnji s kolegama iz našeg sjedišta u Rockenhausenu.

Suzana Josipović, Robert Zelić