Utvrđivanje stanja manevarskih površina u Zračnoj luci Düsseldorf

Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) zahtijeva u okviru tzv. EASA- certifikacije zračnih luka Potvrdu temeljenu na Pavement Management System (PMS) odnosno Sustavu gospodarenja površinama za stanje svih manevarskih površina do 31. prosinca 2017. godine.

igr AG je 2015. godine ugovorio prvo instaliranje jednog takvog programa za održavanje u međunarodnoj Zračnoj luci u Düsseldorfu.

Osnovu za taj program osigurava PAVER™ u SAD-u razvijen PMS-Software za operativne zrakoplovne- i cestovne prometne površine, koji je naručen od strane Inženjerije američke vojske i Građevinskog istražnog labaratorijskog centra (CERL). Do današnjeg dana u Düsseldorfu je snimljeno cca. 280.000 m² površina uključujući i površine s oštećenjima, u okviru lokalne inspekcije u jesen 2017. godine obuhvaćeno je daljnjih 91.000 m² površine u pogledu stanja i integrirano je u program. U nadolazećim godinama biti će obuhvaćeni daljnji dijelovi, te će se pohraniti u sustav.

Usluge igr AG-a, između ostalog, obuhvaćaju uvođenje Software-a za upravljanje, procjenu i ocjenu stanja svih lokalnih operativnih zrakoplovnih površina, kao i evaluaciju proizlazećih troškova sanacije i održavanja. To služi Zračnoj luci Düsseldorf GmbH da strukturirano planira i upravlja dugoročnim programom održavanja.

Snimanje daljnjih operativnih zrakoplovnih površina predviđeno je u ožujku / travnju 2018. godine.