igr AG je u kolovozu 2017. godine - kao vodeći u Zajednici ponuditelja za tehničko projektiranje i planiranje okoliša – predao dokumentaciju za ishođenje akata gradnje inovativnog infrastrukturnog projekta orijentiranog na budućnost.

Radi se 46 km dugoj trasi, kao drugoj fazi projektiranja mrežne trase, ukupne dužine 130 km, od belgijske granice do grada Triera. U zajedničkom rovu će biti položene vodovodne cijevi, cijevi za opskrbu zemnim plinom, cijevi za opskrbu prirodnim plinom, podzemni kabel od 110 kV-/20 kV te optički kabel za brzi internet (na različitim dionicama).

Inženjerskim izmjerama, izradom digitalnog modela terena, te snimanjem i digitalizacijom podloga (npr. druge vrste vodova, zaštićena područja, zagađena područja, arheološka nalazišta), izrađena je podloga za daljnje projektiranje.

Nakon izrade Idejnog projekta u kolovozu 2017. godine predočen je Glavni projekt s cjelokupnom dokumentacijom, sve sadržano u 10 registratora. Uz tehničko projektiranje, dokumentacija je obuhvaćala i Plan očuvanja krajobraza, uključivši svih 70 planova područja s ograničenjima i planova mjera aktivnosti, više preliminarnih ispitivanja za floru-faunu-staništa, sve sukladno  Procjeni utjecaja zahvata na okoliš uključujući prilagodbu POU 2017, kao i stručni prilog za potrebe šumarstva.

Daljnje planiranje već je ugovoreno s igr AG-om i uključuje izradu Izvedbenog projekta, natječajne dokumentacije i nadzor zaštite okoliša.