Zaštita prirodnih vrsta i očuvanje raznolikosti staništa ima važnu ulogu u velikim projektima. Tako i kod planiranja 17 km dugog vodoopskrbnog prstena u svrhu sigurnosti opskrbe u području Hessisches Ried, pokrajina Hessen. Planirani cjevovod za komunalnu tvrtku Hessenwasser GmbH & Co KG proteže se od lokacije vodocrpilišta i postrojenja za kondicioniranje pitke vode Allmendfeld sve do priključka na postojeći vodovod u Wolfskehlen, zapadno od grada Darmstadta.

igr je na dan 01.08.2019. godine pozdravio tri nova naučnika za zanimanje tehničkog crtača. Christina Detzel i Maximilian Wulff završit će izobrazbu u sjedištu igr-a u Rockenhausenu. U podružnici igr-a u Erfurtu izobrazbu tehničkog naučnika započeo je Dario Kempe.

5 i 6 srpnja 2019. godine pokrenut je prvi put Znanosti i inovacije na Startup & Innovation Festivalu u Kaiserslauternu.

Opsežni radovi na trasama U1, U2, U3 i U8 (trasa-A) tijekom ljetnih praznika

U okviru Uredbe EU-a 139/2014, Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) zahtjeva uvođenje sustava za upravljanje i održavanje (Pavement Management Systeme), uključujući mjere preventivnog održavanja i rekonstrukcije (M&R = Maintenance & Rehabilitation) za operativne površine na zračnim lukama a u svrhu ujednačavanja i ispunjavanje osnovnih sigurnosnih standarda na svim zračnim lukama na područjima nadležnosti agencije.