vermessung nach bfr id116

Eifel vojarna u Gerolsteinu

Provedeno je snimanje i izrađen geodetski elaborat sukladno njemačkoj smjernici o izradi geodetske situacije građevine (BfR smjernica verzija 2.2).

Prema zahtjevu naručitelja provedeno je mjerenje svih kanala korištenjem mjernih sondirki. Vrednovanje dobivenih mjernih podatka provedeno je za LISA sustav pokrajinskog ureda Falačkog Porajnja za obradu podataka i statistiku (LBB Landesbetrieb Liegenschafts und Baubetreuung) u skladu sa smjernicama o otpadnim vodama. Predaja podataka u elektroničkom obliku provedena je u ALK-GIAP formatu. Situacija stvarnog stanja kanalizacije prikazana je u ISYBAU formatu.

Katastar vodova i sanacija kanalizacije zajednice općina Schweich

Provedena je i dokumentirana snimka postojećeg stanja kanalizacijske mreže, kućnih priključaka i vodovodnih cijevi. Uz to je kreirana baza podataka kanalizacijske i vodovodne mreže te prikupljeni podaci obrađeni na kartama i uneseni u Web-GIS registar. Uz pomoć podataka raspoloživih putem Interneta sve ovlaštene osobe imaju izravni pristup aktualnim podacima.

igr usluge:

 • Web-GIS
 • Geodetska izmjera
 • Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja
 • Klasifikacija stanja
 • Hidraulički proračun
 • Koncept sanacije
 • Sanacija kanalizacije

Parametri:

 • Sanacija kanalizacije
 • cca. 19 km odvodnje površinskih voda DN 100 - DN 1100
 • cca. 42 km vodovoda
 • cca. 12 km prohodnih kanala
 • cca. 3,700 kućnih priključaka
Flächenvermessung Auswärtiges Amt - Liegenschaften, Sommerresidenz Tarabya

Njemačko Ministarstvo vanjskih poslova – Ljetna rezidencija Tarabya, Istanbul, Njemačko veleposlanstvo i rezidencija veleposlanika u Parizu

Usluge igr-a:

 • Izmjera terena za geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja
 • Snimanje svih vodova – vodoopskrba i kanalizacija, elektroopskrba
 • Izrada detaljnih nacrta s modelom terena kao podloga za projektiranje novih objekata
 • Geodetska podloga za gradnju – iskolčenje za potrebe izvođenja gradnje
 • Nivelman radi postavljanja visinskih točaka (repera)
flaechenvermessung ramstein id287

Ramstein zrakoplovna baza

Provedeno je kompletno geodetsko snimanje terena uključujući vanjske kompenzacijske površine.

Projekt održavanja temelja i poboljšanja uzletnih i sletnih staza na aerodromu Ramstein sadrži projekt za ishođenje dozvola od javnopravnih tijela, ishođenje odobrenja za letenje zrakoplova prema čl. 40 Zakona o zračnom prometu (LuftVZO), glavnih i izvedbenih projekata te upravljanje projektom i nadzor gradnje za dvije uzletno-sletne staze, rulnih staza, aerodromske ceste, sustava za odvodnju, tehničko opremanje i kontrolu prometa i sustava za slijetanje ATCALS.

igr usluge:

 • Geodetska izmjera
 • Projekt rulnih staza i zaustavnih traka
 • Projekt prometne infrastrukture
 • Projekt odvodnje
 • Projekt odvodnje sanitarnih otpadnih voda
 • Projekt upravljanja oborinskim vodama i odvodnje
 • Projekt vodoopskrbe
 • Projekt opskrbe vodom za gašenje
 • Projekt sustava za provođenje instalacijskih vodova
 • Koordinacija telekomunikacija
 • Projekt elektroopskrbe
 • Projekt vodova za punjenje goriva
 • Uređenje krajobraza
 • Koordinacija i upravljanje projektom
Digitale Geländemodelle

Konzulat u Istanbulu, Veleposlanstvo Savezne Republike Njemačke u Pjongjangu i u New Delhiju

Provedeni radovi:

 • Geodetski situacijski nadzor stvarnog stanja
 • Izrada modela terena kao podloga za izradu drugih planova
 • Nivelman radi postavljanja visinskih točaka (repera)