planung und bauueberwachung id42

Na međunarodnoj razini pružamo inženjerske usluge za infrastrukturne projekte, uključujući sve faze planiranja, pripremu, provedbu i praćenje javnih natječaja te upravljanje i nadzor gradnje. Zahvaljujući našem interdisciplinarnom pristupu i stručnom znanju dokazali smo se u razvoju i provedbi mnogih međunarodnih građevinskih projekata uz primjenu FIDIC pravila, posebno kada je riječ o projektima financiranim zajmovima međunarodnih financijskih organizacija (razvojnih banaka). Naši inozemni naručitelji prepoznali su nas kao vjerodostojnog i pouzdanog partnera te smo u nekim zemljama, kao primjerice u Hrvatskoj i Crnoj Gori, osnovali i svoje podružnice u kojima zajedno s nama rade domaći stručnjaci.

U fokusu našeg djelovanja na međunarodnoj razini su razvojni projekti na području industrije, trgovine i turizma koje izvodimo za privatne investitore i javne naručitelje. Na sve oštrije zahtjeve s obzirom na kvalitetu, inovativnost, troškove i rokove možemo odgovoriti zahvaljujući neprestanom stručnom razvoju, ciljanom vođenju projekta i stalnom unapređenju procesa upravljanja kvalitetom.

Nudimo široki raspon usluga na sljedećim područjima

  • Upravljanje projektom/kontroling projekta
  • Glavni projekti
  • Master planovi
  • Idejni projekti
  • Izvedbeni projekti
  • Dokumentacija za javno nadmetanje
  • Upravljanje gradnjom
  • Nadzor gradnje

Odabrane reference