Ulrike Simon, voditeljica odjela za hidrotehniku, prema čl. 103. Pokrajinskog zakona o vodama, upisana je na listu stručnih osoba kod Komore inženjera Falačko Porajnje za slijedeća stručna područja:

Odjel 1:          Vodoopskrba sa pripremom vode
Odjel 2:          Vodoopskrba bez pripreme vode
Odjel 3:          Zbrinjavanje otpadnih voda uključujući uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
Odjel 4:          Ostalo zbrinjavanje otpadnih voda
Odjel 6:          Poboljšanje i renaturacija voda, uključujući uspostavu retencijskih površina u poplavnim nizinama
Odjel 7.1:       Upravljanje oborinskim vodama
Odjel 7.2        Podzemne vode
Odjel 7.4.1     Tehnologija pročišćavanja otpadnih voda
Odjel 7.4.2     Tehnologija pripreme vode
Odjel 7.5        Opasne tvari za vodu
Odjel 7.6        Pristaništa/lukobrani
Odjel 7.7        Izračun količina
Odjel 7.8        Geotermalna energija

U Hrvatskoj je također upisana u Hrvatsku komoru inženjera građevinarstva kao ovlaštena inženjerka građevinarstva za poslove projektiranja i / ili stručnog nadzora građenja.