Kreiramo energetske koncepte koji anticipiranjem razvoja u budućnosti omogućuju upravljanje energijom unaprijed. Uz savjetodavne usluge provodimo snimanje postojećeg stanja te na osnovu toga pripremamo prijedloge za modernizaciju/optimizaciju postojeće tehnologije u cilju uštede energije i smanjenja ukupnih troškova.

Provedenim energetskim pregledima/ revizijama utvrđuju se razdoblja vršnog opterećenja sustava te pouzdanim analizama postojećeg stanja točno lociraju mogući potencijali ušteda. Kao rezultat nastaje energetski koncept s izvještajem o postojećem stanju te odgovarajućim katalogom mjera koje se moraju poduzeti.

Nudimo široki raspon usluga na sljedećim područjima

 • Upravljanje energijom
 • Energetski pregled/revizija
 • Kreiranje energetskih strategija
 • Ispitivanje alternativa

Odabrane reference

Izrađujemo studije izvodljivosti različitih vrsta kao što su analize potencijala, troškova i koristi te ekonomičnosti vezano uz razvoj energije iz obnovljivih izvora. Cilj je stvoriti pretpostavke za održivu budućnost sa smanjenim emisijama stakleničkih plinova. U sklopu analiza ispituju se tehnički, pravni i ekonomski aspekti te okvirni uvjeti zaštite prirode kao i potencijalne mogućnosti i restrikcije.

Naglasak je prvenstveno na vjetroeletranama, fotonaponskim sustavima i elektranama na biomasu u skladu sa zadanim zahtjevima specifičnim za regiju i određeno područje.

Nudimo široki raspon usluga na sljedećim područjima

 • Studije izvodljivosti
 • Analize potencijala
 • Razmatranje tehničkih i zakonskih okvirnih uvjeta
 • Analiza troškova i koristi
 • Okvirni uvjeti i restrikcije vezane uz zaštitu prirode
 • Analize ekonomičnosti

Odabrane reference

Planiranje kabelskih trasa za vjetrofarme i solarne parkove ili telekomunikacije zahtjeva ne samo tehnička znanja nego i dobro poznavanje pravnih i regulatornih okvira.

igr preuzima planiranje trasa od proizvodnje do mjesta priključenja na elektroenergetski sustav. U suradnji s predstavnicima vlasti nadležnim za okoliš provodimo ekološko ispitivanje cijele trase te pripremamo svu potrebnu dokumentaciju za dobivanje dozvola i odobrenja.

Pronalaženje primjerene trase uključuje preispitivanje nekoliko varijanti. Za optimalnu varijantu izrađujemo izvedbeni projekt te pratimo građevinski projekt do njegove realizacije.

Nudimo široki raspon usluga na sljedećim područjima

 • Planiranje kabelskih trasa za vjetrofarme i solarne parkove te druge trase opskrbe i zbrinjavanja
 • Pronalaženje primjerene trase s varijantama
 • Zahtjevi za odobrenjem u svezi s prolaženjem preko željezničkih pruga, vodnih putova, autocesta, državnih, županijskih i okružnih cesta itd.
 • Stvarnopravno osiguranje cijele trase
 • Ekološko ispitivanje cijele trase
 • Izvedbeni projekti s uslugama geodetske izmjere
 • Nadzor gradnje

Odabrane reference

Suvremene inženjerske građevine za iskorištenje obnovljive energije imaju sve važniju ulogu u stvaranju održive budućnosti. Nacionalni ciljevi o značajnom smanjenju emisija stakleničkih plinova u sljedećih desetak godina (primjerice u Njemačkoj do 2020. godine) mogu se ostvariti samo tehnički izvodljivim usklađivanjem različitih izvora obnovljive energije.

igr preuzima planiranje, upravljanje i nadzor građevinskih projekata za korištenje obnovljivih izvora energije sve do njihove uspješne implementacije. Uska suradnja s naručiteljem projekta i tijelima upravne vlasti je sastavni dio našeg rada čiju uspješnost osiguravamo internim upravljanjem kvalitetom.

Nudimo široki raspon usluga na sljedećim područjima

 • Upravljanje projektom
 • Nadzor izgradnje inženjerskih građevina za obnovljivu energiju
 • Projektiranje nosivih konstrukcija
 • Planiranje tehničke opreme
 • Usluge geodetske izmjere
 • Nadzor gradnje

Odabrane reference

igr izrađuje cjelovite strategije razvoja lokaliteta za izgradnju vjetroelektrana, sunčanih elektrana i sustave proizvodnje energije iz biomase. U cilju pronalaženja prihvatljivih lokacija za iskorištenje obnovljivih izvora energije igr je proveo brojna ispitivanja u zemlji i inozemstvu te razvio učinkovite metode identifikacije i valorizacije krajolika i ekoloških komponenata lokaliteta.

U nekoliko koraka se preispituju argumenti za i protiv korištenja određenih oblika obnovljivih izvora energije te razmatraju s aspekta margine sigurnosti i ispituju „čvrste“ i „meke“ tabu zone. Postupkom eliminacije dolazi se do nerestriktivnih površina koje se potom pažljivo analiziraju. U konačnici se donosi procjena izabranih najpogodnijih područja.

Na temelju nepristrano provedenog ispitivanja cijele lokacije koje rezultira detekcijom podesnih područja gradovi i jedinice lokalne samouprave mogu donijeti odluku koja područja dolaze u obzir za izgradnju vjetro farmi, solarnih parkova i elektrana na biomasu.

Nudimo široki raspon usluga na sljedećim područjima

 • Cjelovite strategije razvoja lokaliteta za izgradnju vjetrofarmi, solarnih elektrana (slobodnostojećih i krovnih) te elektrana na biomasu
  • Detektiranje "tvrdih" i "mekih" tabu zona
  • Vrednovanje potencijalnih površina te utvrđivanje pogodnih područja
  • Izrada planova primjenom GIS tehnologije
 • Označavanje izdvojenih područja za korištenje obnovljive energije ažuriranjem planova za namjenu površine
 • Izrada izvještaja o okolišu te ekspertiza o zaštiti vrsta temeljem zakona (uključujući kartiranje)

Odabrane reference